libgnome-desktop-3-4

The GNOME Desktop API Library

The libgnome-desktop library provides API shared by several applications on the desktop, but that cannot live in the platform for various reasons.

openSUSE Leap 15.4 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.