libgnome-desktop-3-4

The GNOME Desktop API Library

The libgnome-desktop library provides API shared by several applications on the desktop, but that cannot live in the platform for various reasons.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.4

Distribuce

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.