libgmp3

Multiprecision arithmetic library backguard compat GNU MP is a programmer's library for arbitrary precision arithmetic (ie, a bignum package). It can operate on signed integer, rational, and floating point numeric types. . It has a rich set of functions, and the functions have a regular interface.

Nėra oficialių „openSUSE Leap 15.4“ paketų

Platinamieji paketai

Nepalaikomos platinamųjų paketų versijos

Šie platinamieji paketai nėra oficialiai palaikomi. Už šių paketų naudojimą atsakomybę turėtumėte prisiimti patys.