libgmp3

Multiprecision arithmetic library backguard compat GNU MP is a programmer's library for arbitrary precision arithmetic (ie, a bignum package). It can operate on signed integer, rational, and floating point numeric types. . It has a rich set of functions, and the functions have a regular interface.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.4

Distribuce

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.