libgmp3

Multiprecision arithmetic library backguard compat GNU MP is a programmer's library for arbitrary precision arithmetic (ie, a bignum package). It can operate on signed integer, rational, and floating point numeric types. . It has a rich set of functions, and the functions have a regular interface.

openSUSE Leap 15.4 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.