libgfortran47

The GNU Fortran Compiler Runtime Library

The runtime library needed to run programs compiled with the Fortran compiler of the GNU Compiler Collection (GCC).

Nie je dostupný žiadny oficiálny balík pre openSUSE Leap 15.5

Distribúcie

Nepodporované distribúcie

Nasledujúce distribúcie nie sú oficiálne podporované. Použite tieto balíky na vlastné riziko.

openSUSE:12.2

openSUSE:12.1