libgfortran47

The GNU Fortran Compiler Runtime Library

The runtime library needed to run programs compiled with the Fortran compiler of the GNU Compiler Collection (GCC).

openSUSE Leap 15.5 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.

openSUSE:12.2

openSUSE:12.1