libgfortran47

The GNU Fortran Compiler Runtime Library

The runtime library needed to run programs compiled with the Fortran compiler of the GNU Compiler Collection (GCC).

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.5

Distribuce

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.

openSUSE:12.2

openSUSE:12.1