libgcc46

C compiler runtime library

Libgcc is needed for dynamically linked C programs.

Nie je dostupný žiadny oficiálny balík pre openSUSE Leap 15.2

Distribúcie

SUSE SLE-11 SP 4

devel:gcc Experimentálne
4.6.4_20130412

Nepodporované distribúcie

Nasledujúce distribúcie nie sú oficiálne podporované. Použite tieto balíky na vlastné riziko.

openSUSE:12.1