libgcc46

C compiler runtime library

Libgcc is needed for dynamically linked C programs.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.2

Distribuce

SUSE SLE-11 SP 4

devel:gcc Experimentální
4.6.4_20130412

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.

openSUSE:12.1