libgcc43

C compiler runtime library

Libgcc is needed for dynamically linked C programs.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.5

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

devel:gcc Experimentální
4.3.4_20091019

SUSE SLE-11 SP 4

devel:gcc Experimentální
4.3.4_20091019

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.

openSUSE:11.4

openSUSE:12.1

openSUSE:12.2

openSUSE:12.3

openSUSE:13.1

openSUSE:11.1

SUSE:SLE-12:SLE-Module-Adv-Systems-Management

SUSE:SLE-15:GA

Intel:Moblin2

DISCONTINUED:openSUSE:11.1