libftdi

Library to program and control the FTDI USB controller

Library to program and control the FTDI USB controller. This library is used by many programs accessing FTDI USB-to-RS232 converters.

openSUSE Leap 15.2 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

openSUSE Tumbleweed

hardware Eksperimentaalne
0.20

openSUSE Leap 15.2

hardware Eksperimentaalne
0.20

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.