libftdi

Library to program and control the FTDI USB controller

Library to program and control the FTDI USB controller. This library is used by many programs accessing FTDI USB-to-RS232 converters.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.2

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

hardware Experimentální
0.20

openSUSE Leap 15.2

hardware Experimentální
0.20

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.