libftdi

Library to program and control the FTDI USB controller

Library to program and control the FTDI USB controller. This library is used by many programs accessing FTDI USB-to-RS232 converters.

No hi ha cap paquet oficial disponible per a openSUSE Leap 15.2

Distribucions

openSUSE Tumbleweed

hardware Experimental
0.20

openSUSE Leap 15.2

hardware Experimental
0.20

Distribucions sense suport

Les distribucions següents no tenen suport oficial. Useu aquests paquets segons la vostra responsabilitat.