libexiv2-13

Library to access image metadata

libexiv2 is a C++ library with a C compatibility interface to access image metadata, esp from Exif tags.

openSUSE Leap 15.6 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.