libexiv2-13

Library to access image metadata

libexiv2 is a C++ library with a C compatibility interface to access image metadata, esp from Exif tags.

No hi ha cap paquet oficial disponible per a openSUSE Leap 15.6

Distribucions

Distribucions sense suport

Les distribucions següents no tenen suport oficial. Useu aquests paquets segons la vostra responsabilitat.

openSUSE:13.2

openSUSE:12.3