libexiv2-13

Library to access image metadata

libexiv2 is a C++ library with a C compatibility interface to access image metadata, esp from Exif tags.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.6

Distribuce

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.