libdb_java-4_5

Java Bindings for the Berkeley DB

These are the Java bindings for the Berkeley DB. They are needed for the Java support of db and dbxml.

openSUSE Leap 15.5 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.