libdb_java-4_5

Java Bindings for the Berkeley DB

These are the Java bindings for the Berkeley DB. They are needed for the Java support of db and dbxml.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.5

Distribuce

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.