lector

Qt based ebook reader

Currently supports: * pdf * epub * mobi * azw / azw3 / azw4 * cbr / cbz

There is no official package available for openSUSE Leap 15.4

Dystrybucje

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.5

SUSE SLE-15-SP1

Niewspierane dystrybucje

Podane tu dystrybucje nie są oficjalnie wspierane. Używaj te paczki na własne ryzyko.