kfilemetadata-ffmpegextractor

ffmpeg extractor for kfilemetadata

This package contains the ffmpeg extractor for kfilemetadata

Nie je dostupný žiadny oficiálny balík pre openSUSE Leap 15.6

Distribúcie

Nepodporované distribúcie

Nasledujúce distribúcie nie sú oficiálne podporované. Použite tieto balíky na vlastné riziko.