kfilemetadata-ffmpegextractor

ffmpeg extractor for kfilemetadata

This package contains the ffmpeg extractor for kfilemetadata

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.6

Distribuce

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.