kfilemetadata-ffmpegextractor

ffmpeg extractor for kfilemetadata

This package contains the ffmpeg extractor for kfilemetadata

openSUSE Leap 15.6 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.