kernel-default

The Standard Kernel

The standard kernel for both uniprocessor and multiprocessor systems. Source Timestamp: 2021-09-20 07:02:13 +0000 GIT Revision: 6131a3ceeeccdae03e3c04acf6ecc32b9ff51c22 GIT Branch: stable

openSUSE Leap 15.3 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.3

openSUSE Leap 15.2

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.