kernel-default

The Standard Kernel

The standard kernel for both uniprocessor and multiprocessor systems. Source Timestamp: 2020-10-15 08:10:08 +0000 GIT Revision: c680e9353e2ed383d01d7da7cf68fd65898a2432 GIT Branch: stable

  • Versió 5.3.18
  • Mida 70 MB
  • openSUSE Leap 15.2
Instal·lació directa Expert Download

Distribucions

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

openSUSE Leap 15.1

SUSE SLE-15-SP2

SUSE SLE-15-SP1

SUSE SLE-15

Distribucions sense suport

Les distribucions següents no tenen suport oficial. Useu aquests paquets segons la vostra responsabilitat.