kernel-default

The Standard Kernel

The standard kernel for both uniprocessor and multiprocessor systems. Source Timestamp: 2021-09-20 07:02:13 +0000 GIT Revision: 6131a3ceeeccdae03e3c04acf6ecc32b9ff51c22 GIT Branch: stable

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.3

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.3

openSUSE Leap 15.2

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.