java-ca-certificates

Utilities CA certificate import to gcj

Utilities for CA certificate installation for gcj and openjdk Java

There is no official package available for openSUSE Leap 15.5

Dystrybucje

Niewspierane dystrybucje

Podane tu dystrybucje nie są oficjalnie wspierane. Używaj te paczki na własne ryzyko.