java-ca-certificates

Utilities CA certificate import to gcj

Utilities for CA certificate installation for gcj and openjdk Java

There is no official package available for openSUSE Leap 15.5

التوزيعات

توزيعات غير مدعومة

التوزيعات التالية غير معتمدة رسميًا. استخدم هذه الحزم على مسؤوليتك الخاصة.