java-ca-certificates

Utilities CA certificate import to gcj

Utilities for CA certificate installation for gcj and openjdk Java

No hi ha cap paquet oficial disponible per a openSUSE Leap 15.5

Distribucions

Distribucions sense suport

Les distribucions següents no tenen suport oficial. Useu aquests paquets segons la vostra responsabilitat.