install-initrd

Create initrd for Installation

You can create an initrd for installation. Useful, for example, to set up a UML or XEN environment.

openSUSE Leap 15.6 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

openSUSE Tumbleweed

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.