install-initrd

Create initrd for Installation

You can create an initrd for installation. Useful, for example, to set up a UML or XEN environment.

No hi ha cap paquet oficial disponible per a openSUSE Leap 15.6

Distribucions

openSUSE Tumbleweed

Distribucions sense suport

Les distribucions següents no tenen suport oficial. Useu aquests paquets segons la vostra responsabilitat.