install-initrd

Create initrd for Installation

You can create an initrd for installation. Useful, for example, to set up a UML or XEN environment.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.6

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.