icinga-php-thirdparty

Icinga PHP Thirdparty for Icinga Web 2

This package bundles all 3rd party PHP libraries used by Icinga Web products into one piece, which can be integrated as library into Icinga Web 2.

Nie je dostupný žiadny oficiálny balík pre openSUSE Leap 15.6

Distribúcie

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.6

openSUSE Leap 15.5

SUSE SLE-12-SP5

Fedora Rawhide (unstable)

server:monitoring Experimentálne
0.12.0

Nepodporované distribúcie

Nasledujúce distribúcie nie sú oficiálne podporované. Použite tieto balíky na vlastné riziko.