icinga-php-thirdparty

Icinga PHP Thirdparty for Icinga Web 2

This package bundles all 3rd party PHP libraries used by Icinga Web products into one piece, which can be integrated as library into Icinga Web 2.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.6

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.6

openSUSE Leap 15.5

SUSE SLE-12-SP5

Fedora Rawhide (unstable)

server:monitoring Experimentální
0.12.0

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.