icinga-php-thirdparty

Icinga PHP Thirdparty for Icinga Web 2

This package bundles all 3rd party PHP libraries used by Icinga Web products into one piece, which can be integrated as library into Icinga Web 2.

openSUSE Leap 15.6 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.6

openSUSE Leap 15.5

SUSE SLE-12-SP5

Fedora Rawhide (unstable)

server:monitoring Eksperimentaalne
0.12.0

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.