gtk-vnc2

A GTK widget for VNC clients

gtk-vnc is a VNC viewer widget for GTK+. It is built using coroutines allowing it to be completely asynchronous while remaining single threaded.

Nie je dostupný žiadny oficiálny balík pre openSUSE Leap 15.4

Distribúcie

RedHat RHEL-7

Nepodporované distribúcie

Nasledujúce distribúcie nie sú oficiálne podporované. Použite tieto balíky na vlastné riziko.