gtk-vnc2

A GTK widget for VNC clients

gtk-vnc is a VNC viewer widget for GTK+. It is built using coroutines allowing it to be completely asynchronous while remaining single threaded.

openSUSE Leap 15.4 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

RedHat RHEL-7

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.