gtk-vnc2

A GTK widget for VNC clients

gtk-vnc is a VNC viewer widget for GTK+. It is built using coroutines allowing it to be completely asynchronous while remaining single threaded.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.3

Distribuce

RedHat RHEL-7

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.