gstreamer-0_10-plugins-good-extra

Complementary plugins for gstreamer-0_10-plugins-good

This package provides complementary plugins for gstreamer-0_10-plugins-good.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.2

Distribuce

openSUSE Leap 15.2

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.