gstreamer-0_10-plugins-good-extra

Complementary plugins for gstreamer-0_10-plugins-good

This package provides complementary plugins for gstreamer-0_10-plugins-good.

openSUSE Leap 15.2 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

openSUSE Leap 15.2

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.