gstreamer-0_10-plugins-good-extra

Complementary plugins for gstreamer-0_10-plugins-good

This package provides complementary plugins for gstreamer-0_10-plugins-good.

No hi ha cap paquet oficial disponible per a openSUSE Leap 15.2

Distribucions

openSUSE Leap 15.2

Distribucions sense suport

Les distribucions següents no tenen suport oficial. Useu aquests paquets segons la vostra responsabilitat.