gnome-disk-utility

Disks application for dealing with storage devices

The gnome-disk-utility project provides the Disks application for dealing with storage devices.

Nie je dostupný žiadny oficiálny balík pre openSUSE Leap 15.3

Distribúcie

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.3

openSUSE Leap 15.2

SUSE SLE-15-SP2

Debian 10

Debian 9.0

RedHat RHEL-7

Ubuntu 18.04

Ubuntu 16.04

Nepodporované distribúcie

Nasledujúce distribúcie nie sú oficiálne podporované. Použite tieto balíky na vlastné riziko.