gnome-disk-utility

Disks application for dealing with storage devices

The gnome-disk-utility project provides the Disks application for dealing with storage devices.

openSUSE Leap 15.3 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.3

openSUSE Leap 15.2

SUSE SLE-15-SP2

Debian 10

Debian 9.0

RedHat RHEL-7

Ubuntu 18.04

Ubuntu 16.04

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.