gnome-disk-utility

Disks application for dealing with storage devices

The gnome-disk-utility project provides the Disks application for dealing with storage devices.

openSUSE Leap 15.3 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

openSUSE Factory RISCV

openSUSE Backports for SLE 15

SUSE SLE-15-SP2

Debian 10

Debian 9.0

RedHat RHEL-7

Ubuntu 18.04

Ubuntu 16.04

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.