gnome-disk-utility

Disks application for dealing with storage devices

The gnome-disk-utility project provides the Disks application for dealing with storage devices.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.3

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.3

openSUSE Leap 15.2

SUSE SLE-15-SP2

Debian 10

Debian 9.0

RedHat RHEL-7

Ubuntu 18.04

Ubuntu 16.04

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.