gnome-calendar

A calendar application for GNOME

Calendar is a calendar application for GNOME.

  • Verzia 3.36.1
  • Veľkosť 251,5 KB
  • openSUSE Leap 15.3
Priama inštalácia Expert Download

Distribúcie

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.3

openSUSE Leap 15.2

SUSE SLE-15-SP1

CentOS CentOS-8

Nepodporované distribúcie

Nasledujúce distribúcie nie sú oficiálne podporované. Použite tieto balíky na vlastné riziko.