gnome-calendar

A calendar application for GNOME

Calendar is a calendar application for GNOME.

  • Wersja 3.36.1
  • Rozmiar 252 KB
  • openSUSE Leap 15.3
Bezpośrednia instalacja Expert Download

Dystrybucje

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.3

openSUSE Leap 15.2

SUSE SLE-15-SP1

CentOS CentOS-8

Niewspierane dystrybucje

Podane tu dystrybucje nie są oficjalnie wspierane. Używaj te paczki na własne ryzyko.