gnome-calendar

A calendar application for GNOME

Calendar is a calendar application for GNOME.

  • Versió 3.36.1
  • Mida 300 KB
  • openSUSE Leap 15.3
Instal·lació directa Expert Download

Distribucions

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.3

openSUSE Leap 15.2

SUSE SLE-15-SP1

CentOS CentOS-8

Distribucions sense suport

Les distribucions següents no tenen suport oficial. Useu aquests paquets segons la vostra responsabilitat.