gcc33

The GNU C Compiler and Support Files

Language frontends other than C are split to different sub-packages, namely gcc-ada, gcc-c++, gcc-fortran, gcc-java and gcc-objc.

Er is geen officieel pakket voor openSUSE Leap 15.6 beschikbaar

Distributies

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.4

openSUSE Backports for SLE 15 SP3

SUSE SLE-11 SP 4

Niet-ondersteunde distributies

Volgende distributies worden niet officieel ondersteund. Gebruik deze pakketten op eigen risico.