gcc33

The GNU C Compiler and Support Files

Language frontends other than C are split to different sub-packages, namely gcc-ada, gcc-c++, gcc-fortran, gcc-java and gcc-objc.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.3

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

SUSE SLE-11 SP 4

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.

openSUSE:11.4

openSUSE:12.1

openSUSE:12.2

openSUSE:12.3

openSUSE:13.1

SUSE:SLE-10:SP3

devel:gcc

SUSE:SLE-12:SLE-Module-Adv-Systems-Management

SUSE:SLE-15:GA

openSUSE:Leap:42.3

SUSE:SLE-11

SUSE:SLE-11:SP1

SUSE:SLE-11:SP2

openSUSE:13.2

openSUSE:Leap:15.1

SUSE:SLE-12:SLE-Module-Toolchain

openSUSE:Leap:42.2