gajim-plugin-omemo

Gajim plugin for OMEMO Multi-End Message and Object Encryption

This plugin adds support to Gajim for the OMEMO Encryption, an XMPP Extension Protocol (XEP) for secure multi-client end-to-end encryption based on Double Ratchet and PEP.

openSUSE Leap 15.3 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.3

openSUSE Leap 15.2

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.

openSUSE:Leap:15.1